קונטר סטרייק 2 - CS2

החל מ
₪12.00
חודשי
 • מספר שחקנים בסיסי - 8
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - ללא הגבלה
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

Minecraft - Java edition

החל מ
₪15.00
חודשי
 • זכרון מערכת מתחיל מ - 1
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - ללא הגבלה
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

Rust

החל מ
₪70.00
חודשי
 • מספר ליבות בסיסי - 3
 • מספר זכרון בסיסי - 10
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - ללא הגבלה
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

FiveM

החל מ
₪30.00
חודשי
 • מספר ליבות בסיסי - 1
 • מספר זכרון בסיסי - 4
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - 50 NVMe
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

Terraria

₪20.00
חודשי
 • מספר שחקנים - בלתי מוגבל
 • מספר ליבות בסיסי - 1
 • מספר זכרון בסיסי - 2
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - 15 NVMe
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

Palworld

החל מ
₪20.00
חודשי
 • מספר שחקנים בסיסי - 8
 • מספר ליבות בסיסי - 2
 • מספר זכרון בסיסי - 4
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - 50 NVMe
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

Unturned

החל מ
₪20.00
חודשי
 • מספר שחקנים - בלתי מוגבל
 • מספר ליבות בסיסי - 2
 • מספר זכרון בסיסי - 4
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - 50 NVMe
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

אחסון בוט לדיסקורד - Node.js

החל מ
₪20.00
חודשי
 • מספר ליבות בסיסי - 2
 • מספר זכרון בסיסי - 4
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - 50 NVMe
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.

Conan Exiles

החל מ
₪40.00
חודשי
 • מספר שחקנים - 10
 • מספר ליבות בסיסי - 3
 • מספר זכרון בסיסי - 8
 • מסדי נתונים - 1
 • שטח דיסק - 50 NVMe
 • זמינות - 99.98%,אתחול מחדש תוך 10 דקות במקרה של כשל בחומרה.